Kiired Üldehitustööd

Rectangle 7

Ehitame vundamendist võtmeteni

Üldehitus teenust pakkudes oleme võimelised ehitama maja või mistahes hoone vundamendist võtmeteni, võimalusel teostame tööd tellija esitatud jooniste järgi, aga vajadusel on kindlasti võimalik koostööpartnereid kasutades koostada ka joonised vastavalt tellija soovile. Oleme valmis teostama töid ka ilma joonisteta, kui tellijal on soov jooksvalt mõelda mida ta tahab, kuid alati jälgime, et tööd saaks teostatud vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja seadustele ning heale ehitustavale. Kindlasti ei soovi me alati läbi suruda kõige odavamat ja kiiremat lahendust mis ei pruugi alati olla parim vaid keskendume ikkagi tulemusele mis rahuldaks kliendi hetkelisi soove ja vajadusi ning millel on ka pikemas pespektiivis tulevikku.
On kogemused nii kivivundamentide kui ka betoonvundamentide ehitamises, nii lintvundamendina kui ka plaatvundamendina, vajadusel teeme ka postvundamendi kui on soov või vajadus.

Rectangle 7 3

Tehnoloogia

Kui Vundament on valmis rajame sellele kas puitkarkass maja, palkmaja, kivimaja, betoonmaja või paigaldame betoonelemendid ning vajadusel betoonpaneelid.
Puitkarkass majade ehitamisel on kogemusi umbes 40-50 maja ehitamises nii Eestis kui ka Soomes.
Puitelement majade puhul on samuti kogemusi umbes 100 hoone püstitamises Soomes nii elumajadena kui ka tööstuslike hoonetena. Tulemas on element majade püstitus ka Eesti territooriumil.
Ei puudu kogemus ka palkmaja püstitamises, püsti on pandud käsitööna valmistatud kooritud palgist maja ning ka liim-puitpalgist maja.
Kivimajade puhul on kogemus nii ermaute ehitamises, kui ka kortermajade ehitamises, kortermajadele oleme paigaldanud ka betoontrepid ning betoonpaneelid. Viimasel ajal oleme ka kokku puutunud ka Betoon- ja puitelemet maja kokku sobitamisega, kus kandvad seinad ja vahelaed on betoonelemendid ning välisseinad on puitelemendid.

Kogemus

Mistahes hoonete ehitamisel või püstitamisel jälgime hoone soojapidavust ja tihedust ning hoolitseme külmasildade mittetekkimise eest. Kuna meil on väga suur kogemus hoonete õhutiheduse mõõtmises ja termokaameraga pildistamises siis teame juba ette arvestada ja jälgida, et soe ei läheks välja ning külm ei pääseks sisse, olles ise juures seisnud hoonete vaakumisse imemise ajal siis teame kuidas vältida õhulekkeid aurukiles ja aurupaberis.
Ehitamise käigus ei arvesta me kunagi seadusega ette antud dolerantsidega mis on lubatud kõikumine betoonitöödel ja puit hoonetel, proovime alati püsida nulldolerantsis, sest ilus ei pea olema ainult nõuetekohaselt vaid ka silmaga vaadates.
Isegi kui klient soovib ehitada midagi milles meil otsene kogemus puudub siis kindlasti ei löö me risti ette uutele kogemustele, sest ei ole olemas lahendamatuid olukordi vaid on saamatud inimesed.

KONTAKTID

+372 521 3863

info@kruusamagigrupp.ee

SAADA SÕNUM